Επισκόπηση της προστασίας δεδομένων

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων χρησιμεύει για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 13 DSGVO. Οι ακόλουθες επεξηγήσεις έχουν σκοπό να παρέχουν μια επισκόπηση των διαφόρων τύπων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο.

Οι όροι προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη δήλωση βασίζονται στους ορισμούς του GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο βρίσκεται στο αποτύπωμα του ιστότοπου. 

Εταιρεία τελεφερίκ Todtnau GmbH

Ίζαμπελ Μπράουν
Gottlieb-Daimler-Str. 6η
79331 Τένινγκεν
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 (0) 7671 508
Email: info@hasenhorn-rodelbahn.de

Έχουμε διορίσει έναν εξωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

suasio GmbH
Φρανκ Τέρνερ
Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 2α
76534 Μπάντεν-Μπάντεν

Τηλ .: 07223 95666 0-
datenschutz@suasio.de
www.suasio.de

Ως διαχειριστής αυτού του ιστότοπου, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστότοπου είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων και τις νομοθετικές διατάξεις, ιδίως τον GDPR. Σε αυτήν την ειδοποίηση προστασίας δεδομένων εξηγούμε ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και γιατί το κάνουμε. 

Σύμφωνα με τον GDPR, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει πάντα να βασίζεται σε έναν σκοπό (αρχή του περιορισμού σκοπού). Σε αυτόν τον ιστότοπο συμμορφωνόμαστε με αυτήν την αρχή επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για συγκεκριμένο σκοπό. Ένα παράδειγμα τέτοιου σκοπού θα ήταν ότι θέλουμε να κάνουμε τον ιστότοπό μας διαθέσιμο στους χρήστες του ιστότοπού μας με τον πιο φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Οι αντίστοιχοι σκοποί επεξηγούνται περαιτέρω με τους αντίστοιχους παραλήπτες.

Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαιτεί νομική βάση. Συμμορφωνόμαστε με αυτήν την αρχή βασίζοντας κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε τουλάχιστον μία νομική βάση κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR. Ειδικότερα, οι ακόλουθοι λόγοι νομιμότητας τίθενται υπό αμφισβήτηση για τον ιστότοπό μας:

Οι σχετικές νομικές βάσεις παρατίθενται και πάλι παρακάτω για την αντίστοιχη επεξεργασία.

Ο GDPR ορίζει επίσης την αρχή του περιορισμού της αποθήκευσης. Αυτό δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο έως ότου επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν. Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης, αυτό εξαρτάται από την εκπλήρωση του σκοπού.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από χρήστες στον ιστότοπό μας. Αυτό γίνεται από τον σχετικό χρήστη που μας αποστέλλει ο ίδιος τα δεδομένα ή με τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς αυτόματα ή μετά από προηγούμενη συγκατάθεση. 

επηρεάζονται τα δικαιώματα

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων δωρεάν ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Έχετε επίσης το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων. Οι επιλογές επαφής βρίσκονται στο αποτύπωμα.

Ως υποκείμενο δεδομένων κατά την έννοια του GDPR, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε διάφορα δικαιώματα. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων που απορρέουν από τον GDPR είναι το δικαίωμα στην ενημέρωση (άρθρο 15), το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), το δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), το δικαίωμα αντικείμενο (άρθρο 21) , το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20).

απόσυρση:

Ορισμένη επεξεργασία δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων μέχρι το σημείο της ανάκλησης δεν επηρεάζεται από αυτό.

Δικαίωμα:

Εάν η επεξεργασία βασίζεται στο Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο ε ή στ ΓΚΠΔ, εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Έχετε επίσης αυτό το δικαίωμα στην περίπτωση δημιουργίας προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις. Εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους για επεξεργασία που αξίζει να προστατευτείτε που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία χρησιμεύει για διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα σχετικά δεδομένα μετά από ένσταση.

Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εξυπηρετεί τη λειτουργία άμεσης διαφήμισης, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε αντίρρηση ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο ισχύει για τη δημιουργία προφίλ που σχετίζεται με την άμεση διαφήμιση. Και εδώ, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον προσωπικά δεδομένα μόλις προβάλετε αντίρρηση.

Δικαίωμα έφεσης:

Εάν υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού μέσου, να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, στον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων:

Εφόσον τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε αυτόματη επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεση ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε αυτά τα δεδομένα σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά και παροχή των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης και διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα επεξεργασμένα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων, τις κατηγορίες, τους παραλήπτες και τη διάρκεια της αποθήκευσης. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν υπάρχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα ή για άλλα θέματα που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, μπορείτε φυσικά να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις επιλογές επικοινωνίας που δίνονται στο αποτύπωμα.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας:

Μπορείτε να διεκδικήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να πληροίτε μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Ο περιορισμός της επεξεργασίας σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα, εκτός από την αποθήκευση, χρησιμοποιούνται μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτος μέλος μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία.

Παροχή φιλοξενίας ιστοσελίδων

Ο ιστότοπός μας παρέχεται από εξωτερικό οικοδεσπότη. Φυσικά, αυτό περιλαμβάνει τη μετάδοση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές του hoster. Ειδικότερα, υποβάλλονται σε επεξεργασία οι διευθύνσεις IP, τα δεδομένα μετα- και επικοινωνίας των χρηστών και δεδομένα πρόσβασης στον ιστότοπο.

Τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο οικοδεσπότης Ιστού είναι:

Για να εμφανίζεται ο ιστότοπός μας θα πρέπει να φιλοξενείται από web host. Όταν ένας επισκέπτης ιστότοπου αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του κεντρικού υπολογιστή. Αναπόφευκτα, η διεύθυνση IP και άλλες πληροφορίες του επισκέπτη της ιστοσελίδας πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία. 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον οικοδεσπότη Ιστού μας βασίζεται στην αιτιολόγηση του έννομου συμφέροντος (Άρθρο 6 Παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR). Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας μπορεί να εμφανίζεται και να επισκέπτεται μεμονωμένους χρήστες του ιστότοπου.

Χρήση των cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στους ιστότοπούς μας. Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης είτε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στον ιστότοπο (cookies περιόδου λειτουργίας) είτε μόνιμα. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα μέχρι να διαγραφούν από το πρόγραμμα περιήγησης ή τον ίδιο τον χρήστη. 

Χωρίς τη χρήση ορισμένων cookies, δεν είναι δυνατή η σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Η βάση για την αποθήκευση αυτών των τεχνικά απαραίτητων και λειτουργικών cookies είναι το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 λιτ στ GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον να αποθηκεύουμε αυτά τα τεχνικά απαραίτητα και λειτουργικά cookies προκειμένου να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες τεχνικές λειτουργίες του ιστότοπού μας.

Εφόσον η επεξεργασία από cookies λαμβάνει χώρα κατά την έναρξη της σύμβασης ή την εκτέλεση της σύμβασης, το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο β GDPR είναι η βάση για την επεξεργασία.

Για όλα τα άλλα cookies, η συγκατάθεση λαμβάνεται πριν αποθηκευτούν. Η αποθήκευση αυτών των cookies και η επακόλουθη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται επομένως στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι το σημείο της ανάκλησης. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται για διάφορους σκοπούς, όπως η ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών ή η προβολή διαφημίσεων.

Οι ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας σάς επιτρέπουν να αποτρέψετε ή να περιορίσετε τη ρύθμιση των cookies. Η επεξεργασία των λεγόμενων flash cookies πρέπει να γίνεται μέσω των ρυθμίσεων του flash player και δεν μπορεί να αποτραπεί μέσω του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε cookies που έχουν ήδη ρυθμιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εάν έχουν γίνει οι κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπού μας.

Χρήση Εξωτερικών Υπηρεσιών

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται εξωτερικές υπηρεσίες. Οι εξωτερικές υπηρεσίες είναι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους και χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας. Αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, όπως η ενσωμάτωση βίντεο ή για την ασφάλεια του ιστότοπου. Κατά τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται επίσης στον αντίστοιχο πάροχο. Εάν δεν έχουμε έννομο συμφέρον να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις υπηρεσίες, θα λάβουμε συγκατάθεση πριν από τη χρήση.

Analytics

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπού μας μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε τη συμπεριφορά σερφ των επισκεπτών του ιστότοπού μας. Αξιολογώντας τα δεδομένα που λαμβάνονται, είμαστε σε θέση να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των επιμέρους στοιχείων του ιστότοπού μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπό μας και τη φιλικότητα προς τον χρήστη. Τα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την εμφάνιση στοχευμένων ή σχετικών με ενδιαφέροντα διαφημιστικών μηνυμάτων, για την αναγνώριση των επισκεπτών του ιστότοπού μας την επόμενη φορά που θα επισκεφτούν τον ιστότοπό μας, για τη μέτρηση της συμπεριφοράς κλικ/κύλισης και των λήψεών τους, Για να δημιουργήσετε χάρτες θερμότητας, να αναγνωρίσετε προβολές σελίδας, αλλά να μετρήσετε τη διάρκεια της επίσκεψης ή τα ποσοστά εγκατάλειψης Ως περαιτέρω παράδειγμα, μπορεί επίσης να αναγνωριστεί η προέλευση των επισκεπτών του ιστότοπου (πόλη, χώρα, από τον οποίο προέρχεται ο επισκέπτης). Με τη βοήθεια των εργαλείων ανάλυσης, οι δραστηριότητες έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ μπορούν να βελτιωθούν.

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη νομική βάση της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επιτρέψει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με ελεύθερη, ρητή και προηγούμενη συγκατάθεσή του. Χωρίς χωριστή συγκατάθεση, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη αιτιολόγηση κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 DSGVO στο οποίο βασίζουμε την επεξεργασία. Προχωρούμε με τον ίδιο τρόπο εάν τα υποκείμενα των δεδομένων ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Ireland Limited. Αυτό έχει το γραφείο του στο Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία.

Η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα (ΗΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του κατασκευαστή στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://policies.google.com/privacy

υπηρεσία εικόνας

Περιλαμβάνουμε εικόνες από εξωτερικούς παρόχους για να μπορούμε να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο καθαρό. Οι εικόνες αποθηκεύονται στον διακομιστή του εξωτερικού παρόχου και είναι διαθέσιμες όταν γίνεται πρόσβαση στη σελίδα. Δημιουργείται σύνδεση με τον διακομιστή του εξωτερικού παρόχου και δεδομένα όπως η διεύθυνση IP του επισκέπτη του ιστότοπου μεταδίδονται στον πάροχο.

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη νομική βάση της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επιτρέψει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με ελεύθερη, ρητή και προηγούμενη συγκατάθεσή του. Χωρίς χωριστή συγκατάθεση, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη αιτιολόγηση κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 DSGVO στο οποίο βασίζουμε την επεξεργασία. Προχωρούμε με τον ίδιο τρόπο εάν τα υποκείμενα των δεδομένων ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

Google Photos

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Photos στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Ireland Limited. Αυτό έχει το γραφείο του στο Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία.

Η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα (ΗΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του κατασκευαστή στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://policies.google.com/privacy

Δίκτυο εμφάνισης περιεχομένου (CDN)

Χρησιμοποιούμε ένα Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου (CDN) για να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση και τη διαθεσιμότητα του ιστότοπού μας. Για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση IP σας και οι πληροφορίες σχετικά με το πότε επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από αυτόν τον πάροχο υπηρεσιών που καθιστά διαθέσιμο αυτό το δίκτυο. Όλες οι περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από αυτόν τον πάροχο υπηρεσιών βρίσκονται στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του.

Βασίζουμε αυτήν την επεξεργασία σε έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR).

Το έννομο συμφέρον μας στη χρήση ενός δικτύου παράδοσης περιεχομένου είναι να μπορούμε να προβάλλουμε τον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Google Statics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Static στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Ireland Limited. Αυτό έχει το γραφείο του στο Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία.

Η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα (ΗΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του κατασκευαστή στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://policies.google.com/privacy

υπηρεσία χαρτών

Χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία χαρτών σε αυτόν τον ιστότοπο για μια ελκυστική παρουσίαση της online προσφοράς μας και των τοποθεσιών που έχουμε καθορίσει. Προκειμένου ο χάρτης να χρησιμοποιηθεί και να εμφανιστεί στον ιστότοπο, ο χάρτης πρέπει να φορτωθεί από τον διακομιστή του παρόχου. Με αυτόν τον τρόπο, η διεύθυνση IP σας μεταδίδεται στον διακομιστή του παρόχου. Ανάλογα με τον πάροχο, φορτώνονται cookies και άλλες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των γραμματοσειρών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου.

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη νομική βάση της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επιτρέψει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με ελεύθερη, ρητή και προηγούμενη συγκατάθεσή του. Χωρίς χωριστή συγκατάθεση, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη αιτιολόγηση κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 DSGVO στο οποίο βασίζουμε την επεξεργασία. Προχωρούμε με τον ίδιο τρόπο εάν τα υποκείμενα των δεδομένων ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

Χάρτες Google

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Maps στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Ireland Limited. Αυτό έχει το γραφείο του στο Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία.

Η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα (ΗΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του κατασκευαστή στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://policies.google.com/privacy

OpenStreetMap

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία OpenStreetMap στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος της υπηρεσίας είναι το OpenStreetMap Foundation. Αυτό βασίζεται στο St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του κατασκευαστή στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

λογισμικό διεπαφής

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες εκτελούνται πιο φθηνά, πιο γρήγορα και με λιγότερα σφάλματα εάν αυτοματοποιούνται χρησιμοποιώντας λογισμικό μέσω διεπαφών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στις διαδικασίες της εταιρείας μέσω της δικής τους ιστοσελίδας ή μέσω των κοινωνικών δικτύων. Χρησιμοποιούμε λογισμικό διεπαφής στον ιστότοπό μας για να συνδέσουμε διαφορετικές εφαρμογές μεταξύ τους και να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια από τη μια εφαρμογή στην άλλη.

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη νομική βάση της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επιτρέψει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με ελεύθερη, ρητή και προηγούμενη συγκατάθεσή του. Χωρίς χωριστή συγκατάθεση, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη αιτιολόγηση κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 DSGVO στο οποίο βασίζουμε την επεξεργασία. Προχωρούμε με τον ίδιο τρόπο εάν τα υποκείμενα των δεδομένων ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

API Google

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google API στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Ireland Limited. Αυτό έχει το γραφείο του στο Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία.

Η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα (ΗΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του κατασκευαστή στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://policies.google.com/privacy

Μηχανή αναζήτησης

Για να αυξήσουμε την άνεση στην ανάγνωση, έχουμε εγκαταστήσει στον ιστότοπό μας μια μηχανή αναζήτησης με πολλές λειτουργίες για την αναζήτησή σας. Αυτό σας διευκολύνει ή σας διευκολύνει να βρείτε ξανά περιεχόμενο.

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη νομική βάση της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επιτρέψει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με ελεύθερη, ρητή και προηγούμενη συγκατάθεσή του. Χωρίς χωριστή συγκατάθεση, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη αιτιολόγηση κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 DSGVO στο οποίο βασίζουμε την επεξεργασία. Προχωρούμε με τον ίδιο τρόπο εάν τα υποκείμενα των δεδομένων ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

Google

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Ireland Limited. Αυτό έχει το γραφείο του στο Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία.

Η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα (ΗΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του κατασκευαστή στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://policies.google.com/privacy

Υπηρεσία βίντεο/μουσικής

Για να κάνουμε τον ιστότοπό μας ποικίλο και γεμάτο εκδηλώσεις, έχουμε ενσωματώσει ήχους ή βίντεο σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι ήχοι ή τα βίντεο ανακτώνται από τον διακομιστή του παρόχου μας, τη λεγόμενη πλατφόρμα ήχου ή βίντεο. Για να μπορείτε να αναπαράγετε έναν ήχο ή ένα βίντεο, η τελική σας συσκευή δημιουργεί μια σύνδεση με την πλατφόρμα ήχου ή βίντεο και μεταδίδει προσωπικά δεδομένα, π.χ. τη διεύθυνση IP σας, αλλά πιθανώς και δεδομένα τοποθεσίας, τον τύπο της τελικής συσκευής που χρησιμοποιείται ή το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται .

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη νομική βάση της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επιτρέψει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με ελεύθερη, ρητή και προηγούμενη συγκατάθεσή του. Χωρίς χωριστή συγκατάθεση, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη αιτιολόγηση κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 DSGVO στο οποίο βασίζουμε την επεξεργασία. Προχωρούμε με τον ίδιο τρόπο εάν τα υποκείμενα των δεδομένων ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

YouTube

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία YouTube στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Ireland Limited. Αυτό έχει το γραφείο του στο Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία.

Η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα (ΗΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του κατασκευαστή στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://policies.google.com/privacy

γραμματοσειρά Ιστού

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές Ιστού για την ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών, οι οποίες παρέχονται από έναν εξωτερικό πάροχο και φορτώνονται από το πρόγραμμα περιήγησης κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο. Ο πάροχος της γραμματοσειράς Ιστού ενημερώνεται ότι η πρόσβαση στον ιστότοπό μας έγινε από τη διεύθυνση IP σας, επειδή το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τον πάροχο της γραμματοσειράς Ιστού.

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη νομική βάση της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επιτρέψει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με ελεύθερη, ρητή και προηγούμενη συγκατάθεσή του. Χωρίς χωριστή συγκατάθεση, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη αιτιολόγηση κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 DSGVO στο οποίο βασίζουμε την επεξεργασία. Προχωρούμε με τον ίδιο τρόπο εάν τα υποκείμενα των δεδομένων ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

Google Γραμματοσειρές

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Fonts στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Ireland Limited. Αυτό έχει το γραφείο του στο Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία.

Η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα (ΗΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του κατασκευαστή στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://policies.google.com/privacy

ασφάλεια ιστού

Χρησιμοποιούμε εργαλεία στον ιστότοπό μας που μας προστατεύουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ανεπιθύμητη αλληλογραφία και άλλες επιθέσεις. Αυτό εξυπηρετεί αφενός για την ασφάλειά μας, αλλά και αφετέρου για την ασφάλεια των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.

Βασίζουμε αυτήν την επεξεργασία σε έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR).

Το έννομο συμφέρον μας είναι να μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ιστότοπού μας και να προστατευτούμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ανεπιθύμητη αλληλογραφία και άλλες επιθέσεις.

Google Recaptcha

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Recaptcha στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Ireland Limited. Αυτό έχει το γραφείο του στο Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία.

Η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα (ΗΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του κατασκευαστή στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://policies.google.com/privacy

διαφήμιση

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται εργαλεία που επιτρέπουν την τοποθέτηση διαφημίσεων και την αξιολόγηση της επιτυχίας των τοποθετημένων διαφημίσεων. Οι διαφημίσεις αντιπροσωπεύουν μια πηγή εισοδήματος μέσω του ιστότοπού μας. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτόν τον τρόπο είναι, για παράδειγμα, η διεύθυνση IP, οι χρόνοι πρόσβασης και οι πληροφορίες της συσκευής.

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη νομική βάση της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επιτρέψει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με ελεύθερη, ρητή και προηγούμενη συγκατάθεσή του. Χωρίς χωριστή συγκατάθεση, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη αιτιολόγηση κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 DSGVO στο οποίο βασίζουμε την επεξεργασία. Προχωρούμε με τον ίδιο τρόπο εάν τα υποκείμενα των δεδομένων ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

Μετατροπή Google AdWords

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία μετατροπής Google AdWords στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Ireland Limited (GV). Αυτό έχει το γραφείο του στο Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία.

Η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα (ΗΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του κατασκευαστή στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Διπλό κλικ στο Google

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Double Click στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Ireland Limited. Αυτό έχει το γραφείο του στο Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία.

Η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα (ΗΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του κατασκευαστή στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://policies.google.com/privacy

επαφή

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει η δυνατότητα να μας ειδοποιήσετε μέσω φόρμας επικοινωνίας. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω αυτής της φόρμας, ζητάμε ορισμένες πληροφορίες. Ειδικότερα, το αίτημα πρέπει να περιγράφεται και να παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας. Τουλάχιστον αυτές οι πληροφορίες είναι υποχρεωτικές και πρέπει να παρέχονται για να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας. Προτού μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα σας ζητηθεί να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων που παρέχονται μέσω ενός πλαισίου ελέγχου.

Η επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας εξυπηρετεί προσυμβατικούς ή συμβατικούς σκοπούς και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ.

E-mail αλληλογραφία και επικοινωνία μέσω τηλεφώνου

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, έχουμε παράσχει αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω τηλεφώνου ή e-mail αποθηκεύονται αυτόματα από εμάς προκειμένου να μπορούμε να διεκπεραιώσουμε τα αντίστοιχα ερωτήματα ή να επικοινωνήσουμε με τον ενδιαφερόμενο. Τα δεδομένα που λαμβάνουμε με αυτόν τον τρόπο δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η αλληλογραφία και η τηλεφωνική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξυπηρετούν προσυμβατικούς ή συμβατικούς σκοπούς και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

Χειρισμός δεδομένων αιτούντων

Είναι δυνατό να μας στείλετε μια αίτηση (π.χ. ταχυδρομικώς, ηλεκτρονική φόρμα αίτησης ή μέσω e-mail). Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για να αποφασίσουμε εάν θα πρέπει να συναφθεί εργασιακή σχέση. 

Η βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β GDPR και το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α GDPR, εφόσον έχει δοθεί η συγκατάθεση. Όσον αφορά το γερμανικό δίκαιο, η § 26 BDSG αποτελεί επίσης τη νομική βάση για την επεξεργασία (έναρξη εργασιακής σχέσης). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

Εάν από την αίτηση προκύψει σχέση εργασίας, τα δεδομένα που συλλέγονται για την επεξεργασία της εργασιακής σχέσης θα αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Εάν δεν υπάρχει σχέση εργασίας, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για έως και 6 μήνες μετά το τέλος της διαδικασίας αίτησης βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 6 Επιστολή στ GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον στην αποθήκευση, προκειμένου να είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι οποιωνδήποτε αγωγών ή ισχυρισμών. Εάν έχει δοθεί συγκατάθεση, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 Επιστολή GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

ομάδα υποψηφίων

Εάν δεν υπάρχει σχέση εργασίας, ο αιτών μπορεί να συμπεριληφθεί στην ομάδα αιτούντων μας. Όλα τα στοιχεία της αίτησης αποθηκεύονται για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο άτομο σε περίπτωση κατάλληλων αγγελιών εργασίας.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στο απόθεμα αιτούντων μόνο μετά τη συναίνεση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, μετά την οποία τα αντίστοιχα δεδομένα θα διαγραφούν, εφόσον δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι διατήρησης. Η διαγραφή πραγματοποιείται το αργότερο δύο χρόνια μετά τη χορήγηση της συγκατάθεσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

Υπαινιγμός

Αυτή η σημείωση απορρήτου δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία www.easy-dsgvo.de δημιουργήθηκε.