Καλοκαιρινές τιμές

Παιδιά από 4 έως 15 ετών


Ανελκυστήρας καρέκλας

Στίβος σουβέρ

Komplett

Ταξίδι χωρίς επιστροφή

5,00 €

4,50 €

8,50 €

Ανάβαση και κατάβαση

6,00 €

Κατηφορικός

4,50 €

10 ταξίδια

44,00 €

42,00 €

80,00 €

20 ταξίδια

75,00 €

79,00 €

150,00 €

Παιδιά περίπου 8 χρόνια και ελάχιστο μέγεθος 1,40 μ. μπορεί να χρησιμοποιήσει το σουβέρ μόνο του

Ενήλικες άνω των 16 ετών


Ανελκυστήρας καρέκλας

Στίβος σουβέρ

Komplett

Ταξίδι χωρίς επιστροφή

6,00 €

5,00 €

10,00 €

Ανάβαση και κατάβαση

7,00 €

Κατηφορικός

4,50 €

10 ταξίδια

53,00 €

48,00 €

94,00 €

20 ταξίδια

100,00 €

89,00 €

180,00 €

Αυτές οι κάρτες λήγουν 2 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης και δεν μπορούν να παραταθούν ή να επιστραφούν