Καλοκαιρινές τιμές

Παιδιά από 4 έως 15 ετών


Ανελκυστήρας καρέκλας

Στίβος σουβέρ

Komplett

Ταξίδι χωρίς επιστροφή

6,00 €

4,50 €

9,50 €

Ανάβαση και κατάβαση

7,00 €

Κατηφορικός

5,00 €

10 ταξίδια

54,00 €

42,00 €

90,00 €

20 ταξίδια

95,00 €

79,00 €

170,00 €

Παιδιά περίπου 8 χρόνια και ελάχιστο μέγεθος 1,40 μ. μπορεί να χρησιμοποιήσει το σουβέρ μόνο του

Ενήλικες άνω των 16 ετών


Ανελκυστήρας καρέκλας

Στίβος σουβέρ

Komplett

Ταξίδι χωρίς επιστροφή

7,00 €

5,00 €

11,00 €

Ανάβαση και κατάβαση

8,00 €

Κατηφορικός

5,00 €

10 ταξίδια

63,00 €

48,00 €

105,00 €

20 ταξίδια

120,00 €

89,00 €

200,00 €

Αυτές οι κάρτες λήγουν 2 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης και δεν μπορούν να παραταθούν ή να επιστραφούν