מחירי קיץ

ילדים מגיל 4 עד 15 שנים

טיול יחיד 10 נסיעות 20 נסיעות
קומבו תחתית (עם עלייה)
11,00 €
105,00 €
200,00 €
תחתיות בלבד
5,50 €
50,00 €
90,00 €

תעריפי רכבל

טיול הרים
6,50 €
60,00 €
110,00 €
בְּמִדרוֹן
5,00 €
45,00 €
80,00 €
עליות וירידות
8,50 €
80,00 €
150,00 €

ילדים על שנתי 8 וגודל מינימלי של 1,40 מ יכול להשתמש בתחתית לבד

מבוגרים מעל גיל 16

טיול יחיד 10 נסיעות 20 נסיעות
קומבו תחתית (עם עלייה)
13,00 €
125,00 €
240,00 €
תחתיות בלבד
6,00 €
55,00 €
100,00 €

תעריפי רכבל

טיול הרים
8,00 €
75,00 €
140,00 €
בְּמִדרוֹן
5,00 €
45,00 €
80,00 €
עליות וירידות
10,00 €
95,00 €
180,00 €

כרטיסים אלו פג תוקף שנתיים לאחר תאריך ההנפקה ולא ניתן להאריך או לקבל החזר