מחירי קיץ

ילדים מגיל 4 עד 15 שנים


ססליפט

מסלול תחתית

קומפלט

נסיעה לכיוון אחד

6,00 €

4,50 €

9,50 €

עלייה וירידה

7,00 €

בְּמִדרוֹן

5,00 €

10 נסיעות

54,00 €

42,00 €

90,00 €

20 נסיעות

95,00 €

79,00 €

170,00 €

ילדים על שנתי 8 וגודל מינימלי של 1,40 מ יכול להשתמש בתחתית לבד

מבוגרים מעל גיל 16


ססליפט

מסלול תחתית

קומפלט

נסיעה לכיוון אחד

7,00 €

5,00 €

11,00 €

עלייה וירידה

8,00 €

בְּמִדרוֹן

5,00 €

10 נסיעות

63,00 €

48,00 €

105,00 €

20 נסיעות

120,00 €

89,00 €

200,00 €

כרטיסים אלו פג תוקף שנתיים לאחר תאריך ההנפקה ולא ניתן להאריך או לקבל החזר