מחירי קיץ

ילדים מגיל 4 עד 15 שנים


ססליפט

מסלול תחתית

קומפלט

נסיעה לכיוון אחד

5,00 €

4,50 €

8,50 €

עלייה וירידה

6,00 €

בְּמִדרוֹן

4,50 €

10 נסיעות

44,00 €

42,00 €

80,00 €

20 נסיעות

75,00 €

79,00 €

150,00 €

ילדים על שנתי 8 וגודל מינימלי של 1,40 מ יכול להשתמש בתחתית לבד

מבוגרים מעל גיל 16


ססליפט

מסלול תחתית

קומפלט

נסיעה לכיוון אחד

6,00 €

5,00 €

10,00 €

עלייה וירידה

7,00 €

בְּמִדרוֹן

4,50 €

10 נסיעות

53,00 €

48,00 €

94,00 €

20 נסיעות

100,00 €

89,00 €

180,00 €

כרטיסים אלו פג תוקף שנתיים לאחר תאריך ההנפקה ולא ניתן להאריך או לקבל החזר